De Vos Ergonomics BV
De Vos Ergonomics BV
Hoofdveste 15
3992 DH Houten
030 - 63 56 006 - verkoop@devosgroep.nl
030 63 56 006

Per 1 januari 2023 zijn de brutoprijzen van een groot deel van ons assortiment verlaagd. Dit heeft gevolgen voor uw condities op deze producten. Check uw condities bij onze verkoop binnendienst.

Wat is het CE-keurmerk?

Al onze elektrificatieproducten voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en zijn voorzien van een CE-markering. Maar wat houdt een CE-keurmerk nou eigenlijk precies in?

Het CE-keurmerk geeft aan dat een product volgens de fabrikant aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Voor veel producten, en zeker elektrificatie producten, is het verplicht om te voldoen aan deze EU-eisen. Er zijn hier geen uitzonderingen in door verklaringen van andere certificerende instellingen. Om aan te tonen dat een product aan de EU-eisen voldoet, moeten producten voorzien zijn van een CE-markering om in de Europese Unie verkocht te mogen worden. Het is belangrijk dat de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar is aangebracht.

Neem direct contact op

Wanneer wordt een CE-keurmerk op een product aangebracht?

Wanneer een fabrikant kan aantonen dat het product aan alle relevante EU-voorschriften voldoet, een technisch dossier samenstelt waaruit de conformiteit blijkt en een EU-conformiteitsverklaring opstelt en ondertekent, mag een product worden voorzien van een CE-keurmerk.
De fabrikant draagt dan de volle verantwoordelijkheid voor de verklaring dat het product aan alle eisen voldoet.

Wat is het CE-keurmerk? - CE-keurmerk wordt vaak verwart met Chinese Export logo

CE-keurmerk wordt vaak verwart met Chinese Export logo

Het CE-keurmerk wordt vaak verward met het logo van China Export. Zoals op de afbeelding hieronder te zien lijken het CE-keurmerk en het Chinese Export logo erg op elkaar. Dat is niet voor niets en bedoeld om verwarring te zaaien.

Er zijn echter wel verschillen:
- Bij het Europese keuringslogo staan de C en de E wat verder uit elkaar
- Het middelste beentje van de Chinese E ietsje lager ten opzichte van het CE-keurmerk.

Indien gewenst kunnen wij u de CE-certificaten van onze elektrificatieproducten toesturen.